Beberapa pekan lalu, seorang kawan—yang boleh dibilang sudah jadi penyair ternama— mengirimkan saya sebuah manuskrip. Dia meminta saya memba...