Merayakan Cemas

kita menyimpan kata di setiap mata 
untuk dihadiahkan pada masa lampau
demi menyakiti penyesalan hingga sesal hilang rasa
juga demi menyayangi kemungkinan masa depan

pada beberapa kemungkinan rasa telah dikemas 
dengan cemas yang pas-pasan

pada mata terbentang sejumlah perkara
terlahir sehimpun kata untuk beberapa permintaan

dihidupkannya hidup tak lebih dari cemas
setelah kau diminta menjadi mata
untuk mata dengan jarak pandang
lebih lapang dan panjang 

hidupmu, mungkin adalah cemas yang pelan-pelan
kita nikmati dan maknai tanpa sadar sedikit pun
juga aku yang tak sadar merayakan cemas
di dalam mata dan kata-katamu
Makassar, 20 Februari 2014

No comments:

Powered by Blogger.